Pactunes.com

Download IGBEYAWO Audio >>>

IGBEYAWO (WEDDING)

Meritino the funniest Producer

EEba!!!
Anana Ooyeah
Doma
Prince Choi on this o
Meritino on this o
Baba mi Alamu
Dakun luulu
Lulu  fun won kan jo lo o


Happy married life
Today na today
It’s your wedding day
It’s called for celebration
Happy married life
It is a blessed day
Let us jubilate
Let us celebrate o
Happy married life
May God bless this union
Let us celebrate
Because no one can put asunder
Happy married life
HAPPY MARRIED LIFE

Oh oh oh heeee
Today na today o
No tomorrow again o
You need to celebrate o
Just forget sorrow o

Iyawo
Mu ori lo ko mu iwa lo
If you don’t know
Ile Oko Ile eko ni
Iyawo
Gboro s’oko lenu
Obe t’oko ki je
Don’t ever cook it

Awon ebi oko
Ebi eni
Mama oko
Mama eni
Baba oko
Baba eni
Ama n Teriba ni
Fun oko eni
Always loyal
Si oko eni
Ibeji Ibeta
L’aipe ni
Okunrin abiro
L’aipe ni


appy married life
Today na today
It’s your wedding day
It’s called for celebration
Happy married life
It is a blessed day
Let us jubilate
Let us celebrate o
Happy married life
May God bless this union
Let us celebrate
Because no one can put asunder
Happy married life
HAPPY MARRIED LIFE

Ooh oh oh heeey

Oko Iyawo
You need to cool temper
As a man
You need to take it easy
Oko to ba n na aya
Eranko ni
Ahon at’enu nja
Won n pari e
B’aya ba se oko kan pari e

Oya give am good love
Let them know say you be good man to her heey heey
Show her some love
Don’t let enemies to scatter your house hee hee
Fight for your right
Fight for your love
Carry your wife
Give am good caring
Oko Iyawo ooooh
Ranti pe
Ebi aya o ebi eni
Mama aya o
Mama eni
Baba aya o
Baba eni

Awon Egbon aya o
Egbon eni
Awon ara ile aya
Ara eni

Happy married life
Today na today
It’s your wedding day
It’s called for celebration
Happy married life
It is a blessed day
Let us jubilate
Let us celebrate o
Happy married life
May God bless this union
Let us celebrate
Because no one can put asunder
Happy married life
HAPPY MARRIED LIFE

Ooh oh ooh  heeey

Mo ni ke ma jo jo jo
Oko iyawo
Jo joo joo

Kema joo jooo joo

Mo n lulu
mon lulu
Ke ma joo joo jooo
Ebi oko 
Joo jooo jooo
Ke ma joo oo jooo

Ebi aya
ke ma joo jooo joo
ke ma joo joo joo o
joo joo joo
Mo n lulu mo n lulu
ke ma joo joo joo

Mo ni ke maa jo joo joo
Jo joo joo

Tooyin e lulu yen dada
E maa oo joo jo
Ema lulu yen dada
Ke ma joo joo joo
Jo joo joo


Happy married life
Today na today
It’s your wedding day
It’s called for celebration
Happy married life
It is a blessed day
Let us jubilate
Let us celebrate o
Happy married life
May God bless this union
Let us celebrate
Because no one can put asunder
Happy married life
HAPPY MARRIED LIFE

Oh oh oh heeeey
Meritino mix
Prince Choi on this one
Oya e lulu yen daada
E maa lulu yen daa da
Oya Emma ju di gan gan o heey
Kan maa lulu yen dada
Oya e dakun ju di yen yen yen ooh
Ani lu lu yen daa da
oh ohh oooooh oh